O mnie

Wszystko cokolwiek człowiek może dobrego, pięknego, prawdziwego uczynić jest namiastką nieogarnionego
źródła i bogactwa, które jest w Nim – w Bogu Trójjedynym.Całe dobro, piękno i prawda tego świata pochodzi od Niego, a człowiek w swej marności może jedynie być
wdzięczny Jemu, że coś z tej Głębi otrzymał, że coś dane mu było ujrzeć, dotknąć, „odkryć” i zbliżyć się do tego
przeogromnego i nieogarnionego skarbca.Cokolwiek czynimy w prawdzie, miłości i uczciwości – rzeczy wielkie, czy małe, lub pozornie pospolite i zwykłe –
dane jest nam czerpać ze źródła wiecznie żywego, aby tu i teraz uczestniczyć, choć jeszcze nie w pełni, ale już
jakby w namiastce, w zachęcie Jego życia – w Nim odnajdując wszędzie i we wszystkim Jego Dłoń.
A jeśli cokolwiek uczynimy dobrze, to radość, że On – Bóg  Ojciec nasz w nas – błądzących – znajduje narzędzie –
choćby raz, choćby na chwilę, choćby na tę chwilę…

– Tomasz Wojcieszek

Artysta rzeźbiarz
mgr sztuki Tomasz Wojcieszek

foto2foto1

Urodził się 08.03.1970 w Kędzierzynie Koźlu.
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Cybisa w Opolu oraz
Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na wydziale rzeźby.

1996 r. – udział w wystawie „Współczesne medalierstwo polskie” w Muzeum Polskim w Rapperswill w Szwajcarii
1997 r. – stypendium Elizabeth Grrenshields Foundation
1998 r. – udział w wystawie „Medale Polskie -FIDEM’98- Haga”
1998 r. – medal i statuetka „Małopolska Nagroda Jakości”
1999 r. – udział w wystawie „Współczesne polskie medale artystyczne” – Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu
od 2002 r. – cykliczne medale dla „Matio” Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
2003 r. – medal „Alwernia” dla Jana Pawła II
2005 r. – udział w wystawie „40 lat Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu 1965 – 2005″
2006 r. – projekt i realizacja medalu ” Pierwszy Międzynarodowy Bieg w Rocznicę Urodzin Jana Pawła II – KRAKÓW – SKOTNIKI”
2006 r. – Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski w Krynicy-Zdrój
2006 r. – I Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko – Malarski w Banicy

i wciaż pracuję…